Perkarbonát sodný - bielidlo a dezinfekcia 1kg

Kód: 1242
€4
Skladom
Vynikajúce bieliace a dezinfekčné účinky. Použijete ho ako ekologický prací prostriedok a na čistenie v domácnosti.

Detailné informácie

Podrobný popis

Perkarbonát sodný – bielidlo, 1kg
(Pri odbere nad 5kg, je nutná platba prevodom a poštovné bude navýšené)

Vynikajúce bieliace a dezinfekčné účinky. Použijete ho ako ekologický prací prostriedok a na čistenie v domácnosti.

CHARAKTERISTIKA:
- Nazýva sa aj peruhličitan sodný alebo peroxouhličitan sodný. Ide o molekulárnu zlúčeninu sódy a peroxidu.
- Po rozpustení vo vode sa rozkladá späť na sódu a peroxid – sóda perie a peroxid bieli.
- Preto sa používa ako ekologický prací prostriedok na bielu a stálofarebnú bielizeň.
- Používa sa k bieleniu bielizne, záclon, plienok a pod. a tiež k namáčaniu bieleho a stálofarebnej bielizne za účelom odstránenia škvŕn (od trávy, vína, krvi…).
- Pri praní účinkuje pri 60°C. Ak chcete prať na menej stupňov, odporúčame pridať TAED na aktiváciu perkarbonátu. 
- Môže sa použiť ako účinná zložka čistiacich prostriedkov v domácnosti.
- Je vhodný aj pre alergikov.
- Je biologicky odbúrateľný.

Vzhľad: sypká kryštalická látka - prášok
Farba: biela
Vôňa: bez zápachu
Rozpustnosť vo vode: typ. 140 g/l
pH (10 g/l, 25 °C): typ. 10,5
Sypká merná hmotnosť: 900 - 1200 kg/m3
Bod topenia: > 60 °C 
Horľavosť: Dotyk s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar!

AKO POUŽÍVAŤ:
ekologický prostriedok na pranie, bielenie a čistenie v domácnosti

DÁVKOVANIE A PRANIE:
3 lyžice perkarbonátu sodného + 1 lyžica strúhaného mydla Jeleň
alebo
1 – 2 lyžice perkarbonátu sodného pridať k praciemu prášku na bielu bielizeň
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Nebezpečenstvo
Nebezpečné zložky: Uhličitan sodný, peroxihydrát
H272 – Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 – Škodlivý po požití.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P220 – Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P370 + P378 – V prípade požiaru: na hasenie použite vodnú hmlu.
P401 – Uchovávajte v suchu pri teplote max. do 40°C.

Dodatočné parametre

Kategória: EKODROGÉRIA
Hmotnosť: 1.2 kg

ekologické čistenie toalety

výroba ekologického pracieho prášku

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: